ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Text:

  Η συμβολή του έμπειρου και αφοσιωμένου προσωπικού, υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των επιχειρηματικών μας στόχων. Στον Όμιλο μας εργάζονται 250 υπάλληλοι με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση σε διαφορετικούς τομείς,  που φροντίζουν να εξυπηρετούν άμεσα όλες τις ανάγκες του ελληνικού φαρμακείου.

  Επιδιώκουμε να είμαστε πάντα ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις  και να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Βρισκόμαστε σε μια διαρκή προσπάθεια επιμόρφωσης και ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού μας. Πιστεύουμε ότι η ανάδειξη και αξιοποίηση των δυνατών τους σημείων μας εξελίσσει, μας διαφοροποιεί και τελικώς μας οδηγεί στην επιτυχία.

  Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, διοργανώνουμε επιμορφωτικά σεμινάρια και εξειδικευμένα μαθήματα για όλα τα τμήματα της εταιρείας. Παράλληλα, φροντίζουμε να υπάρχει μια διαρκής εσωτερική εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων μας. Μας ενδιαφέρει η επαγγελματική αλλά και η προσωπική ανάπτυξη των στελεχών μας.

 • Photo: Photo

Έτσι, δημιουργήσαμε το “Innovation Lab”, ένα εργαστήρι καινοτομίας που λαμβάνει χώρα μία φορά τον χρόνο και στόχο έχει την συνεργασία όλων των υπαλλήλων της εταιρείας και την εργασία σε ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων με σκοπό

 • Να σκεφτούμε πέραν της καθημερινότητας και να αξιοποιήσουμε τη διαφορετικότητα της ομάδας.
 • Να αναπτύξουμε δεσμούς με τους συναδέρφους με τους οποίους δεν έχουμε ξανά συνεργαστεί.
 • Να δημιουργήσουμε καινοτόμες ιδέες.
 • Να διαφοροποιηθούμε.

Στα γραφεία της φαρμακαποθήκης μας το περιβάλλον είναι φιλικό, υγειές, χαρούμενο και χωρίς αποκλεισμούς. Όλοι οι εργαζόμενοι μας αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές προσωπικότητες και απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα.  Δίνουμε κίνητρα για δημιουργικότητα και πρωτοβουλία και επιβραβεύουμε την καινοτομία. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους μας να επικοινωνούν μεταξύ τους και να κοινωνικοποιούνται.

prosopiki anaptiksi 13