ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

diasfalisi poiotitas 6

Η Φαρμακαποθήκη ΛΙΑΦΑΡΜ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου φαρμακείου μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της. Για τον σκοπό αυτό, έχει εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, εναρμονίζοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της με τις αυστηρές απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου της σειράς ISO 9001:2015 καθώς και με τις οδηγίες του ΕΟΦ περί ορθής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.

Στη ΛΙΑΦΑΡΜ ΑΕ δεσμευόμαστε :

  • Να παρέχουμε προϊόντα που συμμορφώνονται πλήρως με υψηλού επιπέδου εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας και τη σχετική εφαρμοζόμενη νομοθεσία.
  • Να αναλύουμε, κατανοούμε και ικανοποιούμε πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών μας.
  • Να διατηρούμε υψηλό βαθμό ικανοποίησης και επάρκειας για το προσωπικό μας.
  • Να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού μας κατά την εργασία λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα.
  • Να εξασφαλίζουμε την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή ώστε να μπορούμε να βελτιστοποιούμε τις καθημερινές εργασίες, με τέτοιο τρόπο που να συντελούν στη βελτίωση του επιπέδου της λειτουργίας.
  • Να συμπράττουμε συνεργασίες υψηλού επιπέδου οι οποίες θα υποστηρίζουν την προσπάθεια μας
  • Να διαχειριζόμαστε με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο κάθε απόκλιση που εμφανίζεται.
  • Να εφαρμόζουμε αποτελεσματικά και να βελτιώνουμε συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο της σειράς ISO 9001, την ΔΥ8δ/ΓΠ οικ/1348, ΦΕΚ 32Β – 16.01.2004 και την 2013/C 343/01.

Η Διοίκηση, ο Υπεύθυνος της Διοίκησης για την Ποιότητα και το σύνολο του προσωπικού της ΛΙΑΦΑΡΜ ΑΕ  δεσμεύονται για την αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων που προσφέρει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ικανοποίηση των πελατών της και η βελτίωση της οργανωτικής της δομής.diasfalisi poiotitas 8

diasfalisi poiotitas 7